ایزوگام

اگرقصد داشته باشیم محفظه ی استخر را ایزوگام نماییم باتوجه به اینکه در داخل استخر همیشه اب وجود دارد وعلاوه بر آب فشار آب بر ایزوگام تحمیل میگردد باید تجربه نصب ایزوگام را دراستخرو مخازن ها داشته باشیم که کوچک ترین نچسبیدگی ایزوگام با توجه به فشار آب بر ایزوگام باعث نفوذ  شدید آب بر دیواره های استخر ویا مخازن ها شده وبه تدریج باعث نشتی وکم شدن آب در مخازن ها خواهیم شد برای با کیفیت تر شدن کار کف ودیواره های مخازن را با یک لایه قیر کشی(قیر مخلوط)قبل از انجام ایزوگام بر کیفیت بیشتر و اطمینان کار بی افزاییم,09196434129____کرمی02177353342                     96/09/18

/ 0 نظر / 218 بازدید