اسفالت,

Image result for عکس قیرگونی

                                        قیمت اسفالت

                                     قیمت قیر گونی

                                     اجرا-نصب-فروش

 

قیمت هر متر مربع قیر گونی با اجراء یک لایه 9000    تومان

قیمت هر متر مربع قیر گونی با اجراء دو لایه  14000     تومان

قیمت هر متر مربع اسفالت با ضخامت یک سانتیمتر     3700       تومان

قیمت هر تن اسفالت پخش با اجراء اسفالت 25-0 بر حسب تن پخش 170000    تومان

قیمت هر تن اسفالت پخش با اجراء اسفالت 12-0 بر حسب تن پخش 175000    تومان

قیمت هر تن اسفالت پخش با اجراء اسفالت  8-0  بر حسب تن پخش 180000    تومان

قیمت هر تن اسفالت پخش با اجراء اسفالت  6-0  بر حسب تن پخش 185000    تومان

قیمت قیر شل 60/70 خالص هر بشکه فروش  195000 تومان

قیمت قیر کارتونی درجه یک خالص هر بسته     18000تومان

قیمت گونی چتایی پر عرض هر یارد   2400    تومان

قیمت گونی چتایی پر عرض هر عدل 2250000تومان

         قیمت ایزوگام;اسفالت کرمی تلفن 09196434129-02177353342 

/ 0 نظر / 43 بازدید