ایزوگام(بهترین مجری در نصب و اجرای ایزوگام با تعهد های کتبی)

                                              اجرا ی ایزوگام

 مشتریانی هستند که با توجه به هزینه های بالای سفید کاری وگچ بری ونقاشی ها . بام شخصی منازل خود را می خواهند پوشش دو لایه ایی ایزوگام اجرا نمایند . این مشتریان می توانند لایهء اول را از قیر گونی استفاده کنند و بعداز ان یک لایه ایزوگام فویلدار بر روی قیروگونی نصب نمایند .در اجرای دو لایه ای ایزوگام در پشت بام های تخت به علت هم پوشانی های  بند های ایزوگام لایه ای ضخیم در مسیر اب ایجاد میگردد ومانع عبور اب میشود ولایه ی اول قیر گونی هم ایجاد چسبندگی مینماید و هم لایه ضخیم هم پوشانی در لایه ایزوگام  ایجاد نمیکند وباعث محکم شدن ایزوگام در سطح پشت بام میگردد بنا بر این اجرا کیفیت بالای کار را میرساند .                                  

 96/05/14

                               

/ 0 نظر / 39 بازدید