ایزوگام,قیر گونی, اسفالت

                                       قیمت اسفالت                                    قیمت قیر گونی                                    اجرا-نصب-فروش قیمت هر متر مربع قیر گونی با اجراء یک لایه 11000  تومان قیمت هر متر مربع قیر گونی با اجراء دو لایه 16000

   تومان قیمت هر متر مربع اسفالت با ضخامت یک سانتیمتر   3700     تومان قیمت هر تن اسفالت پخش با اجراء اسفالت 25-0 بر حسب تن پخش 170000   تومان قیمت هر تن اسفالت پخش با اجراء اسفالت 12-0 بر حسب تن پخش 175000   تومان قیمت هر تن اسفالت پخش با اجراء اسفالت 8-0 بر حسب تن پخش 180000   تومان قیمت هر تن  اسفالت پخش با اجراء اسفالت 6-0 بر حسب تن پخش 185000   تومان قیمت قیر شل 60/70 خالص هر بشکه فروش 195000 تومان قیمت قیر کارتونی درجه یک خالص هر بسته    18000تومان قیمت گونی چتایی پر عرض هر یارد  2250   تومان قیمت گونی چتایی پر عرض هر عدل 2250000تومان     قیمت ایزوگام;اسفالت کرمی تلفن 09196434129-02177353342 96/11/28

/ 0 نظر / 118 بازدید